Zamówienia - ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 3 szkoleń w ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie 3 szkoleń wraz z opracowaniem i wydrukowaniem materiałów szkoleniowych oraz opracowaniem i wydrukowaniem certyfikatów z  udziału w szkoleniach

 

Termin złożenia ofert upływa dnia 24.03.2015 r. o godz. 15.00.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wynik zapytania ofertowego z dnia 19 maja 2014 r. na zakup kiosków internetowych oraz wykonanie dodatkowej gry internetowej dla dzieci w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”

Na realizację zadania nr. 1 - Zakup kiosków multimedialnych, które będą prezentować informacje
o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych wybrano ofertę firmy INFOBOX Sp.z.o.o.  za kwotę 42 900,00 zł brutto ( łączna liczba uzyskanych punktów - 99,976 pkt. ).

Na realizację zadania nr. 2 - Wykonanie dodatkowej gry internetowej dla dzieci wybrano ofertę firmy Spacery Wirtualne Piotr Jakubowski za kwotę 13 161,00 zł brutto ( łączna liczba uzyskanych punktów - 100 pkt. ).
 

Ofertę przedłożyło 7 podmiotów:

 

Lp.

NAZWA OFERENTA

PRZEDMIOT  ZAPYTANIA

Zakup kiosków multimedialnych, które będą prezentować informacje
o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych

Wykonanie dodatkowej gry internetowej dla dzieci

1.

Infomiasto.com s.c

ul. Zakładowa 2

47-400 Racibórz

44 900, 00 zł

 ( łącznie 76,416 pkt. )

-

2.

FlashStudio Monika

Paruszewska-Achtel

ul. Kwiatowa 4

86-031 Osielsko

-

OFERTA ODRZUCONA
( oferta niekompletna )

3.

TDC Polska Sp.z.o.o. ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

OFERTA ODRZUCONA

( oferta niekompletna )

-

4.

INFOBOX Sp. z. o.o.

ul. Kraszewskiego 9

42 900,00 zł
( łącznie 99,976 pkt.)

-

5.

iMedia Joanna Sawicka

ul. Białostocka 50

16-010 Wasilków

OFERTA ODRZUCONA
( oferta niekompletna )

 

-

6.

Spacery wirtualne Piotr Jakubowski

Wólka Podleśna 34

-

13 161,00 zł
( łącznie 100 pkt. )

7.

DPJ System
Dariusz Mościcki

ul. Palestyńska 8/72

42 890,00 zł
( łącznie 85,714 pkt. )

-

Punktacja uwzględnia liczbę punktów za najkorzystniejszą cenę oraz doświadczenie.

Zapytanie ofertowe (kioski multimedialne, gra internetowa dla dzieci)

Zapytanie ofertowe na zakup kiosków internetowych oraz wykonanie dodatkowej gry internetowej dla dzieci w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej”, Lokalna Grupa Działania „Lider Dolina Strugu” zapraszają do złożenia oferty na:

1.      Zakup kiosków multimedialnych, które będą prezentować informacje o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

2.      Wykonanie dodatkowej gry internetowej dla dzieci.

Termin złożenia ofert upływa dnia 23.05.2014 r. o godz. 15.00.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wybór oferty na wykonanie spaceru wirtualnego, zakup kiosków internetowych oraz wykonanie dodatkowej gry internetowej dla dzieci w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”

Ofertę przedłożyło 9 podmiotów.

Ceny ofert na Wykonanie spaceru wirtualnego, który będzie zawierał obszerne informacje o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych terenów partnerskich LGDwahają się od kwoty 85 000,00 zł do 119 200,00 zł. Wybrano ofertę firmy Spacery Wirtualne Piotr Jakubowski za kwotę 85 000,00 zł brutto ( łączna liczba uzyskanych punktów 98,62 ).

Ceny ofert na Zakup kiosków multimedialnych, które będą prezentować informacje o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych wahają się od kwoty 44 900,00 zł do kwoty 60 00,00 zł. Wybrano ofertę firmy Infomiasto.com.s.c za kwotę 44 900,00 zł brutto ( łączna liczba uzyskanych punktów 91,98 ).

Ceny ofert na Wykonanie dodatkowej gry internetowej dla dzieci wahają się od kwoty 13 900, 00 zł do kwoty 14 000,00 zł. Wybrano ofertę firmy Spacery Wirtualne Piotr Jakubowski za kwotę14 000,00 zł ( łączna liczba uzyskanych punktów 99,43 ).
 

Częściowo unieważnione zapytanie ofertowe z dnia 18 kwietnia 2014 r.

Informujemy, iż zostało częściowo unieważnione zapytanie ofertowe z dnia 18 kwietnia 2014 r. (unieważniono Zadanie Nr 3 - Zakup kiosków multimedialnych, które będą prezentować informacje o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych i Zadanie Nr 4 - Wykonanie dodatkowej gry internetowej dla dzieci).

 

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka cookie