Wizja i cele

 

Cele strategiczne:

I. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich:
1) Ograniczenie bezrobocia – stworzenie nowych miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców;
2) Poprawa infrastruktury technicznej, komunalnej i społecznej;
3) Jak najlepsze wykorzystanie środków unijnych;
4) Nauczanie społeczności współdziałania – rozwój współpracy z innymi regionami.

II. Jak Najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych:
1) Stworzenie profesjonalnego marketingu produktów rolnych oraz rozwój rolnej produkcji specjalistycznej i ekologicznej.
2) Rozwój turystyki.
3) Wypromowanie produktów lokalnych; 4) Promocja regionu z zachowaniem dziedzictwa kulturowego.

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka cookie