O Nas

Zarząd Stowarzyszenia "G6 Grzędy Sokalska"

 

L.p. Imię i Nazwisko
1. Józef Woch
2. Monika Iżyńska
3. Konrad Jóźwik
4. Jacek Krech
5. Edward Prus
6. Jadwiga Wacko
7. Krzysztof Sak


 

W składzie Rady Programowej nie może być mniej niż 40% kobiet i nie mniej niż 40% mężczyzn.

W wyniku wyborów do Rady Programowej przeprowadzonych w dniu 2 października 2008 r. organ decyzyjny liczy 20 osób, które są przedstawicielami zgłoszonymi przez członków LGD Stowarzyszenia "G6 Grzędy Sokalskiej".


 

Skład Rady

L.p. Imię i Nazwisko Członka Rady Funkcja pełniona w Radzie Programowej Gmina Reprezentowany sektor zgodnie z dokumentacją
1. Cezary Girgiel Członek Łaszczów Publiczny
2. Kazimierz Organista Członek Rachanie Publiczny
3. Mariusz Zając Członek Tyszowce Publiczny
4. Łukasz Kłębek Członek Ulhówek Publiczny
5. Zdzisław Wojnar Członek Jarczów Publiczny
6. Aneta Hałasa Członek Łaszczów Społeczny
7. Elżbieta Witkowska Członek Telatyn Publiczny
8. Jolanta Zawiślak Członek Jarczów Społeczny
9. Anna Kusy Członek Łaszczów Społeczny
10. Justyna Mańkut Członek Rachanie Społeczny
11. Jolanta Pieprzowska Członek Ulhówek Publiczny
12. Mieczysław Szaruga Członek Telatyn Społeczny
13. Monika Woch Członek Łaszczów Gospodarczy
14. Tomasz Bober Członek Łaszczów Gospodarczy
15. Tomasz Fedzioryna Członek Tyszowce Gospodarczy
16. Paulina Mrozik Członek Łaszczów Gospodarczy
17. Teresa Chrastina Członek Tyszowce Publiczny
18. Andrzej Lisecki Członek Ulhówek Gospodarczy
19. Jolanta Chodurska Przewodniczący Łaszczów Publiczny
20. Anna Sikorska Członek Tyszowce Społeczny- Żadna z powyższych osób nie wchodzi w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
- W skład Rady wchodzą osoby z każdej gminy należącej do LGD.


 

Wykaz Członków Lokalnej Grupy Działania


 

SEKTOR PUBLICZNY
L.p. Imię i Nazwisko / Nazwa Reprezentowany przez Funkcja w strukturze LGD
1. Gmina Łaszczów Cezary Girgiel Członek Rady Programowej
2. Gmina Rachanie Kazimierz Organista Członek Rady Programowej
3. Miasto i Gmina Tyszowce Mariusz Zając Członek Rady Programowej
4. Gmina Ulhówek Łukasz Kłębek Członek Rady Programowej
5. Gmina Jarczów Zdzisław Wojnar Członek Rady Programowej
6. Gmina Telatyn Irena Elżbieta Witkowska Członek Rady Programowej
7. Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie Halina Szymańska Członek Stowarzyszenia
8. Gminne Przedszkole w Łaszczowie Jolanta Chodurska Członek Rady Programowej
9. Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach Stanisław Seńko Członek Stowarzyszenia
10. Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach Grzegorz Piliszczuk Członek Stowarzyszenia
11. Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie Katarzyna Dziura Członek Stowarzyszenia 

SEKTOR GOSPODARCZY
L.p. Imię i Nazwisko / Nazwa Reprezentowany przez Funkcja pełniona w strukturze LGD
1. Zakład Oklein Naturalnych "Bracia Mrozik" Paulina Mrozik Członek Rady Programowej
2. Pośrednictwo finansowo-ubezpieczeniowe Tyszowce Tomasz Fedzioryna Członek Rady Programowej
3. Firma Handlowa "AGROTEX" Bober Tomasz Tomasz Bober Członek Rady Programowej
4. Z.P.U.H. SKORPION Cegielnia Tyszowce Monika Woch Członek Rady Programowej
5. Z.U.H. Krzysztof Sak Krzysztof Sak Członek Zarządu
6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Łaszczowie Rafał Swatowski Członek Stowarzyszenia 

SEKTOR SPOŁECZNY
L.p. Imię i Nazwisko / Nazwa Reprezentowany przez Funkcja pełniona w strukturze LGD
1. Zygmunt Sochan - Członek Stowarzyszenia
2. Janusz Puchała - Członek Stowarzyszenia
3. Mateusz Mrozik - Członek Stowarzyszenia
4. Józef Woch - Prezes Stowarzyszenia
5. Jerzy Romańczuk - Członek Stowarzyszenia
6. Teresa Chrastina - Członek Rady Programowej
7. Edward Prus - Członek Zarządu
8. Bogdan Gwiazdowski - Członek Stowarzyszenia
9. Alina Pukaluk - Członek Stowarzyszenia
10. Mateusz Szczupak - Członek Stowarzyszenia
11. Konrad Jóźwik - Wiceprezes Stowarzyszenia
12. Sylwia Szwarc - Członek Stowarzyszenia
13. Katarzyna Lis - Członek Stowarzyszenia
14. Cezary Uściak - Członek Stowarzyszenia
15. Anna Sikorska - Członek Rady Programowej
16. Sławomir Mazur - Członek Stowarzyszenia
17. Kazimierz Dziuruń - Członek Stowarzyszenia
18. Monika Iżyńska - Wiceprezes Stowarzyszenia
19. Karczewski Wiesław - Członek Stowarzyszenia
20. Andrzej Lisecki - Członek Rady Programowej
21. Andrzej Burzanowski - Członek Komisji Rewizyjnej
22. Waldemar Warzocha - Członek Stowarzyszenia
23. Robert Kinczkowski - Członek Stowarzyszenia
24. Bogusław Rybiński - Członek Stowarzyszenia
25. Alicja Famirska - Członek Stowarzyszenia
26. Tadeusz Stanibuła - Członek Stowarzyszenia
27. Krzysztof Garbula - Członek Stowarzyszenia
28. Jacek Krech - Skarbnik Stowarzyszenia
29. Barbara Wojtowicz - Członek Stowarzyszenia
30. Mariusz Cisak - Członek Stowarzyszenia
31. Wojciech Baj - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
32. Barbara Kamińska Skowronek - Członek Stowarzyszenia
33. Justyna Mańkut - Członek Rady Programowej
34. Aneta Hałasa - Sekretarz Rady Programowej
35. Grażyna Borkowska - Członek Stowarzyszenia
36. Anna Kusy - Członek Rady Programowej
37. Jolanta Pieprzowska - Członek Rady Programowej
38. Mieczysław Szaruga - Członek Rady Programowej
39. Jan Sławiński - Członek Komisji Rewizyjnej
40. Jolanta Zawiślak - Członek Rady Programowej
41. Tomasz Run - Członek Stowarzyszenia
42. Adam Piasecki - Członek Stowarzyszenia
43. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego WILGA w Telatynie Jadwiga Wacko Członek Zarządu
44. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża ks. Andrzej Bastrzyk Członek Stowarzyszenia
45. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Świętego Jana ks. Krzysztof Soliło Członek Stowarzyszenia
46. Parafia Rzymskokatolicka p.w. N.M.P. Królowej Polski w ks. Marek Gudz Członek Stowarzyszenia
47. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego w Dyniskach Ks. Wiesław Mokrzycki Członek Stowarzyszenia
48. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nabrożu Ks. Józef Godzisz Członek Stowarzyszenia
49. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Ulhówku Roman Kukiełka Członek Stowarzyszenia
50. Gminny Ludowy Klub Sportowy "Graf" Chodywańce Mariusz Malec Członek Stowarzyszenia
51. Urszula Piasecka - Członek Stowarzyszenia
52. Jan Pawłowski - Członek Stowarzyszenia
53. Magdalena Zubiak - Członek Stowarzyszenia
54. Sabura Magdalena - Członek Stowarzyszenia
55. Jakubowska Katarzyna - Członek Stowarzyszenia
56. Ulhówieckie Stowarzyszenie Kresowe „Wspólny Cel” Beata Lewandowska Członek Stowarzyszenia
57. Stowarzyszenie Miłośników Wożuczyna i Okolic Andrzej Pasieczny Członek Stowarzyszenia
58. Paulina Sioma - Członek Stowarzyszenia
59. Grażyna Dobrzańska - Członek Stowarzyszenia
60. Maria Kołodziej - Członek Stowarzyszenia
61. Katarzyna Piliszczuk - Członek Stowarzyszenia
62. Marcin Kendziera - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
63. Elżbieta Girgiel - Członek Stowarzyszenia
64. Jacek Korytko - Członek Stowarzyszenia
65. Wioletta Kalita Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia
66. Magdalena Mazur Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia
67. Łukasz Byra Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia
68. Gustaw Dydiuk Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia
69. Leszek Trześniowski Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka cookie