Jarczów

Urząd Gminy w Jarczowie
ul. 3 Maja 24
22-664 Jarczów
tel.: 84 663 45 19
tel./fax: 84 663 45 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.gmina-jarczow.pl


Obszar gminy leży głównie na Grzędzie Sokolskiej. Płd. - zach. fragmenty gminy, porośnięte lasami i przecięte doliną Sołokiji, należą do Roztocza Południowego, natomiast płd. - wsch. obszary są częścią Równiny Bełskiej. Najbardziej urozmaicone krajobrazy, z rzeźbą lessową występują na północ od doliny Rzeczycy i Huczwy. Tu w dużym kompleksie leśnym, gdzie wysokości bezwzględne osiągają 275 m., znajduje się rezerwat "Las Lipowy w Uroczysku "Bukowiec", o pow. 12,41 ha, w którym chroniony jest starodrzew lipy drobnolistnej, z pomnikowymi okazami.

W okolicy wsi Korhynie, przyciąga uwagę przyrodników i turystów, użytek ekologiczny o łącznej pow. 5,7 ha (z tego 2,3 ha w gminie Jarczów). Na odsłonięciach wapieni występują zbiorowiska rzadkiej flory kserotermicznej i pontyjskiej. Planuje się włączenie użytku w skład specjalnego Obszaru Ochrony Ekologicznej. Wśród innych uroczysk należy wymienić śródleśny zalew w Leliszce na Sołokiji, będący doskonałym miejscem do aktywnego wypoczynku. Tutejsze tereny były zasiedlane już na przełomie II i III tysiąclecia p.n.e. o czym świadczą badania archeologiczne przeprowadzone w kurhanach k. wsi Nadeżów, Łubcze i Jurów. W pobliżu Jurowa są ślady średniowiecznego grodziska, które należało do Grodów Czerwieńskich.

Jarczów otrzymał w 1775 r. prawa miejskie, które utracił w 1869 r. Duże zniszczenia i zagłada ludności przyniosła osadzie II wojna światowa i działalność zbrojna UPA. Najcenniejszym zabytkiem Jarczowa jest drewniana d. cerkiew unicka z ok. 1755 r., stojąca obok nowego kościoła parafialnego. Warto też odszukać zabytkowe budynki użyteczności publicznej z okresu międzywojennego: urząd gminy i szkołę, którym patronuje symbolicznie kopiec - pomnik Józefa Piłsudskiego. Podróżując po terenie gminy warto zwrócić uwagę na piękne, rozległe widoki, które odsłaniają się z wierzchowin, na żyzne pola oraz wsie posiadające ciekawą zabudowę i zabytki. W Korhyniach zobaczymy drewniany dwór z ok. 1900 r. W Chodywańcach stoi XVIII - wieczny spichlerz, a także brama - dzwonnica z 1820 r. towarzysząca kaplicy z 1938 r., którą postawiono w miejscu ośrodka parafialnego jaki tu istniał już w 1425 r. Kościół parafialny w Gródku, zbudowany w poł. XIX w., ozdabia polichromia z 1951r. Będąc w Nedeżewie można zobaczyć drewniany młyn z lat 20-tych XX w.

Tutejsze tereny były zasiedlane już na przełomie II i III tysiąclecia p.n.e. o czym świadczą badania archeologiczne przeprowadzone w kurhanach k. wsi Nadeżów, Łubcze i Jurów. W pobliżu Jurowa są ślady średniowiecznego grodziska, które należało do Grodów Czerwieńskich.
 

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka cookie